@InProceedings{Wojciechowska:1991,
  author  = "A. Wojciechowska",
  title       = ""Kobieta " i "mężczyzna" w twórczości Magdaleny Samozwaniec",
  booktitle   = "Język a kultura; ISBN: 8370440800",
  address     = "Karpacz, Polska",
  publisher   = "Wrocław, Wydaw."Wiedza o Kulturze"",
  volume      = "T. 9: Płeć w języku i kulturze",
  pages       = "149--158",
  organization = "Zespół Lingwistyki Kulturowej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego",
  editor      = "Janusz Anusiewicz i Kwiryna Handke",
  year        = "1991",
}