@InProceedings{Wojciechowska:1991,
  author  = "A. Wojciechowska",
  title       = "Neologizmy słowotwórcze w "Mojej wojnie trzydziestoletniej" Magdaleny Samozwaniec",
  booktitle   = "Język: teoria - dydaktyka : Materiały X Konferencji Młodych Językoznawców - Dydaktyków",
  address     = "Kielce, Polska",
  publisher   = "Kielce, Wyższa Szkoła Pedagogiczna",
  pages       = "115--121",
  organization = "Wyższa Szkoła Pedagoguczna",
  year        = "1991",
}