@InProceedings{Wojciechowska:2003,
  author  = "A. Wojciechowska",
  title       = "Cechy gatunkowe i językowo-stylistyczne zapowiedzi w tygodniku "Nadodrze"",
  booktitle   = "Media lokalne w świecie wolności i ograniczeń : [materiały III konferencji "Nowe media - nowe w mediach"]; ISBN: 838630894X",
  address     = "Wrocław, Polska",
  publisher   = "Wrocław, Oficyna Wydaw. Arboretum",
  pages       = "75--85",
  organization = "Uniwersytet Wrocławski",
  editor      = "Igor Borkowski, Aleksander Woźny",
  year        = "2003",
}