@InProceedings{Bugajski:2004,
  author  = "M. Bugajski",
  title       = "O niektórych problemach komunikacji językowej w internecie",
  booktitle   = "Język @ multimedia : [materiały konferencyjne]; ISBN: 8389518317",
  address     = "Szczawno Zdrój, Polska",
  publisher   = "Wrocław, Wydaw. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP",
  pages       = "422--429",
  organization = "Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP",
  editor      = "Agnieszka Dytman-Stasieńko, Jana Stasienki",
  year        = "2004",
}