@InProceedings{Bugajski:2004,
  author  = "M. Bugajski",
  title       = "Przeszłość i przyszłość polityki językowej w Polsce",
  booktitle   = "Polska polityka komunikacyjnojęzykowa wobec wyzwań XXI wieku : [materiały konferencyjne]; ISBN: 8371517068",
  address     = "Kamień Śląski, Polska",
  publisher   = "Warszawa, Dom Wydaw. ELIPSA",
  pages       = "74--82",
  organization = "Komitet Językoznawstwa PAN [i in.]",
  editor      = "Stanisłąw Gajda, Andrzej MArkowski, Józef Porayski-Pomsta",
  year        = "2004",
}