@InProceedings{Uździcka:2005,
  author  = "M. Uździcka",
  title       = "Obraz nadawcy w rękopiśmiennych wykłądach Wł. Majewskiego z lat 1849-1850 : na podstawie XVI-wiecznej reguły zakonnej",
  booktitle   = "Osoba i osobowość - czynniki je kształtujące : materiały z konferencji 9-11 maja 2005 r.; ISBN: 8389790",
  address     = "Łódź, Polska",
  publisher   = "Łódź, Archidiecezjalne Wydaw. Łódzkie",
  pages       = "131--140",
  editor      = "Magdalena Pietrzak",
  year        = "2005",
}