@InProceedings{Uździcka:2008,
  author  = "M. Uździcka",
  title       = "Rozwój pojęciowy studenta agronomiki z połowy XIX w.",
  booktitle   = "Tajemnice rozwoju : materiały z konferencji 10-12 maja 2008 r.",
  address     = "-, Polska",
  publisher   = "Łódź, Archidiecezjanlne Wydawnictwo Łódzkie",
  pages       = "555--568",
  organization = "Archidiecezjanlne Wydawnictwo Łódzkie",
  year        = "2008",
}