@InProceedings{Uździcka:2007,
  author  = "M. Uździcka",
  title       = "Nawyki pisowniane Władysława Majewskiego w rękopisach "Wykładów"",
  booktitle   = "Dokument pisany w badaniach historyka języka polskiego. Z badań nad grafią i fonetyką historycznej polszczyzny : Cykliczne Spotkania Historyków Języka Polskiego; ISBN: 9788374812535",
  address     = "Kalsk, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra - Poznań, Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  pages       = "309--327",
  editor      = "Marcin Kuźmicki, Marek Osiewicz",
  year        = "2007",
}