@InProceedings{Węgorowska:1996,
  author  = "K. Węgorowska",
  title       = "Z badań nad świadomością językową przesiedleńców z Wileńszczyzny na ziemi choszczeńskiej w województwie gorzowskim",
  booktitle   = "Tradycja badań dialektologicznych w Polsce : księga referatów z sesji językoznawczej w Olsztynie; ISBN: 8387315281",
  address     = "Olsztyn, Polska",
  publisher   = "Olsztyn, Wyższa Szkoła Pedagogiczna",
  pages       = "140--145",
  year        = "1996",
}