@InProceedings{Kucharczyk:2015,
  author  = "A. Kucharczyk",
  title       = "Renowacja i przebudowa obiektu neoklasycystycznego na przykładzie budynku Miejskiej Publicznej Biblioteki w Nowej Soli",
  booktitle   = "Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : VIII konferencja naukowo-techniczna",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  pages       = "97--98",
  year        = "2015",
}