@misc{Węgorowska:1997,
  author  = "K. Węgorowska",
  title  = "Słownictwo i nazewnictwo łemkowskie, Warszawa, 1995 // W: Rocznik Lubuski, 1997, T. 23 cz. 2, pp. 171--174",
  note   = "  Reviewer(s)",
}