@misc{Wojciechowska:2004,
  author  = "A. Wojciechowska",
  title  = "Studenckie Prace Naukowe Koła Młodych Językoznawców. Z. 1; Z. 2 : Szczecin, 1999 // W: Poradnik Językowy, 2004, nr 7, pp. 69--71",
  note   = "  Reviewer(s)",
}