@misc{Kaczor:2005,
  author  = "M. Kaczor",
  title  = "Biblia w powieści Romana Brandstaettera "Jezus z Nazarethu" // Seul A., Zielona Góra, 2004 // W: Przegląd Powszechny, 2005, nr 1, pp. 174--176",
  note   = "  Reviewer(s)",
}