@misc{Uździcka:2006,
  author  = "M. Uździcka",
  title  = "Gatunki prasowe // Maria Wojtak, Lublin, 2004 // W: Zielonogórskie seminaria polonistyczne 2005/ red. nauk. Stanisław Borawski, Magdalena Hawrysz, 2006, pp. 337--341",
  note   = "  Reviewer(s)",
}