@misc{Węgorowska:2011,
  author  = "K. Węgorowska",
  title  = "Pol'skij âzyk dlâ studentov pedagogičeskih vuzov i universitetov // Ludmiła Timofiejewna Kilewaj, Almaty, 2009 .- Kazachskie lekcje języka polskiego. Refleksje o kompendium Ludmiły Timofiejewnej Kilewalej / // W: Edukacja Humanistyczna. Rocznik naukowo-dydaktyczny, 2011, t. 8",
  note   = "  Reviewer(s)",
}