@misc{Wojciechowska:2011,
  author  = "A. Wojciechowska",
  title  = "Akt notarialny jako gatunek wypowiedzi // Anna Dunin-Dudkowska, Lublin : Wydaw. UMCS, 2010 // W: Stylistyka, 2011, XX, pp. 480--485",
  note   = "  Reviewer(s)",
}