@misc{Kruk:2008,
  author  = "A. Kruk",
  title  = "Polityka zagraniczna Niemiec. Kontynuacja i zmiana po zjednoczeniu ze szczególnym uwzględnieniem polityki europejskiej i transatlantyckiej // Erhard Cziomer, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe ELIPSA, 2005 // W: Przegląd Zachodni, 2008, nr 1, pp. 274--277",
  note   = "  Reviewer(s)",
}