@misc{Kruk:2005,
  author  = "A. Kruk",
  title  = "Zjednoczone Niemcy. Bilans przemian ekonomicznych, społecznych i politycznych (1990--2002) // Piotr Kalka, Jadwiga Kiwerska, Poznań : Wydawnictwo Instytutu Zachodniego, 2004 // W: Przegląd Politologiczny, 2005, nr 2, pp. 145--146",
  note   = "  Reviewer(s)",
}