@misc{Kruk:2011,
  author  = "A. Kruk",
  title  = "Przejście do Europy. Historia pewnego początku // Luuk van Middelaar, Warszawa : Wydawnictwo ALETHEIA, 2011 // W: Rocznik Integracji Europejskiej, 2011, nr 5, pp. 504--506",
  note   = "  Reviewer(s)",
}