@misc{Kruk:2005,
  author  = "A. Kruk",
  title  = "Warszawa 1944. I 63 giorni dell'insurrezione // Krystyna Jaworska (red.), Torino : Edizione BLU, 2004 // W: Przegląd Zachodni, 2005, LX, nr 2, pp. 252--253",
  note   = "  Reviewer(s)",
}