@misc{Kruk:2016,
  author  = "A. Kruk",
  title  = "Na szczęście jesteśmy zjednoczeni. Moja europejska droga // Hans-Gert Pöttering, Warszawa : Wydawnictwo Akcent, 2015 // W: Rocznik Integracji Europejskiej, 2016, nr 10, pp. 511--514",
  note   = "  Reviewer(s)",
}