@misc{Kruk:2017,
  author  = "A. Kruk",
  title  = "Francja i Niemcy w procesie integracji europejskiej w latach 1992-2007 // Joanna Ciesielska-Klikowska, £ód¼ : Wydawnictwo Uniwersytetu £ódzkiego // W: Rocznik Integracji Europejskiej, 2017, 11, pp. 449--450",
  note   = "  Reviewer(s)",
}