@misc{Kaczor:2017,
  author  = "M. Kaczor",
  title  = "Pisma duchowe i mistyczne księdza Piotra Semenenki. Wybór // Janusz Królikowski, Anna G±sior, Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, 2016 // W: Tarnowskie Studia Teologiczne, 2017, tom 36, nr 1, pp. 195--200",
  note   = "  Reviewer(s)",
}