@misc{Kruk:2018,
  author  = "A. Kruk",
  title  = "Political Science, Politische Wissenchaft i Politologija. Antologia tekstów // E.Jeliński, J. Wi¶niewski, F. Biały, A. Bielawska, Ł. Dulęba, B. Hordecki (eds.), Poznań, 2017 .- Political Science, Politische Wissenchaft i Politologija - in the project of Poznań philosophers and political scientists / // W: Politex, 2018, T. 14, No 1, pp. 176--183",
  note   = "  Reviewer(s)",
}