@misc{Wojciechowska:2020,
  author  = "A. Wojciechowska",
  title  = "Wprowadzenie do genologii, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019, 292 // Maria Wojtak, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019 .- Maria Wojtak, Wprowadzenie do genologii / // W: Stylistyka, 2020, XXIX, pp. 483--488",
  note   = "  Reviewer(s)",
}