@book{Bugajski:1995,
  author  = "M. Bugajski",
  title     = "Norma językowa w polszczyźnie, ISBN: 8385693599",
  publisher = "WSP",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "108",
  year      = "1995",
}