@book{Wojciechowska:2003,
  author  = "A. Wojciechowska",
  title     = "Informator o studiach w Katedrze Komunikacji Językowej i Społecznej : rok akademicki 2003/2004, ISBN: 8389321238",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogórski",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "72",
  year      = "2003",
}