@book{Kaczor:2008,
  author  = "M. Kaczor and D. Świdkiewicz",
  title     = "Wychowanie w prawdzie o człowieku : Ogólnopolskie Nauczycielskie Warsztaty w Drodze: Zielona Góra - Jasna Góra, 31 lipca - 12 sierpnia 2008, ISBN: 9788388059148",
  publisher = "[B. w.]",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "252",
  year      = "2008",
}