@book{Steciąg:2009,
  author  = "M. Steciąg and M. Bugajski",
  title     = "Norma a komunikacja, ISBN: 9788374325202",
  publisher = "Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe",
  address   = "Wrocław",
  pages     = "378",
  year      = "2009",
}