@book{Kaczor:2009,
  author  = "M. Kaczor and D. Świdkiewicz",
  title     = "Wychowanie to dzieło Miłości : Ogólnopolskie Nauczycielskie Warsztaty w Drodze, ISBN: 8370771289",
  publisher = "Wydaw. Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "256",
  year      = "2009",
}