@book{Steciąg:2012,
  author  = "M. Steciąg and M. Bugajski",
  title     = "Świadomość językowa w komunikowaniu, ISBN: 9788378420293",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "341",
  year      = "2012",
}