@book{Hawrysz:2013,
  author  = "M. Hawrysz and M. Uździcka",
  title     = "Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze, ISSN: 2299-4572",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "232",
  year      = "2013",
  volume    = "",
}