@book{Kruk:2013,
  author  = "A. Kruk and M. Sus",
  title     = "Niemiecka scena polityczna 2009-2013 : Aktorzy, zagadnienia i wyzwania, ISBN: 9788374329521",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe",
  address   = "Wrocław",
  pages     = "357",
  year      = "2013",
}