@book{Hawrysz:2013,
  author  = "M. Hawrysz and M. Uździcka",
  title     = "Komunikacyjne aspekty badania języka : (Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2012), ISBN: 9788378421184",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "194",
  year      = "2013",
}