@book{Steciąg:2014,
  author  = "M. Steciąg and M. Bugajski",
  title     = "Tożsamość w komunikowaniu, ISBN: 9788378421429",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "367",
  year      = "2014",
}