@book{Mikołajczak:2013,
  author  = "M. Mikołajczak and K. Węgorowska",
  title     = "W stronę literatury i języka : Filologia Polska 5, ISBN: 9788378421160",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "416",
  year      = "2013",
}