@book{Kruk:2015,
  author  = "A. Kruk and P. Pochyły",
  title     = "Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities : Mniejszość niemiecka",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "307",
  year      = "2015",
  number    = "nr 4",
}