@book{Hawrysz:2015,
  author  = "M. Hawrysz and M. Uździcka and A. Wojciechowska",
  title     = "Język w życiu wspólnoty : (Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze, 2014), ISBN: 9788378422334",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "276",
  year      = "2015",
}