@book{Hawrysz:2017,
  author  = "M. Hawrysz and M. Uździcka and A. Wojciechowska",
  title     = "Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze. 2016 : Zachowanie językowe - spontaniczność i automatyzm, ISBN: 9788378422945",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2017",
}