@book{Hawrysz:2018,
  author  = "M. Hawrysz and M. Uździcka",
  title     = "Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze. 2017 : Wokół dziejów używania polszczyzny - wspólnoty, potrzeby, zachowania komunikatywne, ISBN: 97883278423188",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "456",
  year      = "2018",
}