@book{Kaczor:2019,
  author  = "M. Kaczor and M. Steciąg",
  title     = "Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2018 : Estetyka językowa w komunikowaniu, ISBN: 9788378423379, ISSN: 2299-4572",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "352",
  year      = "2019",
}