@book{Molo:2019,
  author  = "B. Molo and A. Kruk",
  title     = "Bezpieczeństwo : Teoria i Praktyka, ISSN: 1899-6264",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego,",
  address   = "Kraków",
  pages     = "340",
  year      = "2019",
  number    = "nr 1 (XXXIV)",
}