@book{Węgorowska:2012,
  author    = "K. Węgorowska",
  title     = "Kamienie i klejnoty w języku, kulturze, sztuce, ISBN: 9788360218228",
  publisher = "Księgarnia Akademicka",
  address   = "Warszawa - Zielona Góra",
  year      = "2012",
  pages     = "396",
}