@book{Wojciechowska:2012,
  author    = "A. Wojciechowska",
  title     = "Protokół jako świadectwo komunikacji wspólnotowej w drugiej połowie XIX wieku : Studium genologiczne, ISBN: 9788378420392",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2012",
  pages     = "280",
}