@book{Kruk:2010,
  author    = "A. Kruk",
  title     = "Hans-Dietrich Genscher w polityce wewnętrznej i zagranicznej RFN w latach 1969--1992, ISBN: 9788392768630",
  publisher = "UNIKAT 2",
  address   = "Katowice",
  year      = "2010",
  pages     = "201",
}