@book{Ratajczak:2005,
  author    = "T. Ratajczak and A. Wojciechowska",
  title     = "Informator o studiach na Wydziale Humanistycznym na kierunku filologia polska: Instytut Filologii Polskiej: rok akademicki 2005/2006",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2005",
  pages     = "80",
}