@book{Cybulski:2015,
  author    = "M. Cybulski and D. Bieńkowska and A. Gajda and D. Kowalska and A. Lenartowicz and A. Pawlowska and M. Pietrzak and J. Świderska and A. Tomecka-Mirek and E. Umińska-Tytoń and E. Woźniak and R. Zarębski and S. Borawski and M. Hawrysz and M. Jurewicz-Nowak and I. Kotlarska and I. Pałucka-Czerniak and D. Szagun and M. Uździcka and A. Wojciechowska",
  title     = "Wybór tekstów z dziejów języka polskiego. Od połowy XIX w., ISBN: 9788379697526",
  publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego",
  address   = "Łódź",
  year      = "2015",
  pages     = "689",
  note      = "pod red. nauk. Marka Cybulskiego",
}