@book{Kruk:2015,
  author    = "A. Kruk",
  title     = "Wolna Partia Demokratyczna po zjednoczeniu Niemiec (1990-2013), ISBN: 9788378422211",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2015",
  pages     = "190",
}