@book{Węgorowska:2018,
  author    = "K. Węgorowska",
  title     = "Z szuflady lingwokulturologa : Rzeczy językoznawczo-kulturologiczne o gwarowo-dialektalnym skarbcu polskiej kultury, dziedzictwie dawnych i współczesnych bartników, "swoich" i "obcych" w jednej z barlineckich baśni oraz przewrotnych rusałkach, ISBN: 9788395119750",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2018",
  pages     = "170",
}