@book{Węgorowska:2019,
  author    = "K. Węgorowska",
  title     = "Od Gorgony do Kolberga. Świat korali / koralowców w polszczyźnie. Rzecz lit(h)olingwistyczno-kulturologiczna, ISBN: 978839511974",
  publisher = "Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2019",
  pages     = "255",
}